Course syllabus BO22_5_C - Cestovní ruch a volnočasové aktivity II (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu:
BO22_5_C
Název česky:
Cestovní ruch a volnočasové aktivity II
Název anglicky:
Tourism and Leisure Time Activities II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: