Sylabus predmetu DIPR - Diplomová práce (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: DIPR
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Martina Nikolskaja
Vyučující: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Červinka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (zkoušející)
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. (zkoušející)
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (zkoušející)
Ing. Martina Nikolskaja (cvičící, garant, přednášející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: