Course syllabus MN2_4_3_ - Diploma thesis (VŠPP - SS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu:
MN2_4_3_
Název česky:
Diplomová práce
Název anglicky:
Diploma thesis
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (15 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Lukáš Durda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Kolková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (zkoušející)
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: