Course syllabus BO30_1 - Managerial Economics in Business and Services I (Costs and Calculation) (VŠPP - SS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu:
BO30_1
Název česky:
Manažerská ekonomika v obchodu a ve službách I (Náklady a kalkulace)
Název anglicky:
Managerial Economics in Business and Services I (Costs and Calculation)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Kamila Beňová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Andrea Kolková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Problematika nákladů a nákladového řízení je spolu s oblastí nákladových kalkulací v současné době objektem intenzivního zájmu jak vedoucích pracovníků podniků, tak akademických pracovníků. Umět správně klasifikovat a řídit podnikové náklady patří spolu se schopností správně kalkulovat podnikové náklady k základním dovednostem ekonomických pracovníků na různých úrovních řízení.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 0/0)
2.
Pojetí nákladů v manažerském účetnictví (dotace 0/0)
3.
Klasifikace nákladů (dotace 0/0)
4.
Klasifikace nákladů dle vztahu k objemu produkce (dotace 0/0)
5.
Náklady a výnosy z hlediska rozhodování (dotace 0/0)
6.
Analýza bodu zvratu (dotace 0/0)
7.
Modelování nákladů (dotace 0/0)
8.
Alokace nákladů v rámci kalkulace (dotace 0/0)
9.Metody absorpční kalkulace Kalkulace variabilních nákladů (dotace 0/0)
10.
Metoda standardních nákladů (dotace 0/0)
11.Moderní kalkulační metody (ABC) (dotace 0/0)
12.
Využití kalkulací pro manažerské rozhodování (dotace 0/0)
13.
Zápočtový test (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
poprostudování předmětu budou studenti umět:

- vyjmenovat druhy nákladů a aplikovat členění na konkrétních příkladech
- sestavit kalkulaci konkrétního produktu
- orientovat se v rozhodovacích technikách v oblasti nákladů
- analyzovat nákladové položky
- sestavit kalkulaci
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
- Účast na cvičeních 60%
- Závěrečný písemný test

- 2/3 příklady
- 1/3 teorie
- Ústní zkouška
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
DRURY. Management and Cost Accounting. x.
KRÁL. Manažerské účetnictví. x.

Doporučená:
POPESKO. Moderní systémy řízení nákladů. x.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: