Sylabus predmetu MN1_2_4 - Marketing pro podnikatele (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: MN1_2_4
Název česky: Marketing pro podnikatele
Název anglicky: Marketing for entrepreneurs
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
KUMAR, N. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2439-3.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing - Strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8.

Doporučená:
PORTER, M. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.
PELSMACKER, P. -- GEUENS, M. -- BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-0254-1.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-329-4.
MCDONALD, M. -- WILSON, H. Marketingový plán. Příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8.
PORTER, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-12-0.
SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. Bratislava: Eurokodex, 2012. 300 s. ISBN 978-80-89447-85-5.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: