Sylabus predmetu BO22_5_D - Mezinárodní obchodování II (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: BO22_5_D
Název česky: Mezinárodní obchodování II
Název anglicky: International Trade II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
Forma výuky: žádná
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: