Sylabus predmetu NOSF - Nákup – obchodování na vstupní straně firmy (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
NOSF
Název česky:
Nákup – obchodování na vstupní straně firmy
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Ladislav Hádek
Vyučující:
Ing. Ladislav Hádek (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: