Sylabus předmětu NVS110C - Tools for software development (VŠPP - SS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
NVS110C
Název česky:
Nástroje pro vývoj software
Název anglicky: Tools for software development
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (7 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: