Sylabus predmetu BP28_1 - Odborná praxe (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: BP28_1
Název česky: Odborná praxe
Název anglicky: Practice
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Martina Nikolskaja
Vyučující: Ing. Kamila Beňová (zkoušející)
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Červinka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vendula Fialová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Janků, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Nikolskaja (garant)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je dát studentovi možnost ověřit si teoretické vědomosti získané studiem odborných předmětů v praxi. Vykonáním oborné praxe v podniku, který bude realizovat obchodní činnost či poskytovat služby se student seznámí se základními principy fungování jednotlivých činností v praxi. Odborná praxe spolu se získanými vědomostmi studiem by měla zvýšit konkurenční výhodu studenta na trhu práce.

Absolvování odborné praxe ve vybraném podniku, realizace vlastní podnikatelské činnosti, která souvisí se studovaným oborem a je úzce spojená se zpracovávaným tématem bakalářské práce. Odevzdání plánu odborné praxe a jejího hodnocení, dle pokynů v předmětu Bakalářský seminář I.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Absolvování odborné praxe ve zvoleném podniku, která je zaměřená na problematiku studovaného oboru. Viz pokyny ve Směrnici o praxi - UIS - Dokumentový server.

Rozsah: 40 dnů / 320 hod.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Jiná zátěž320 h320 h
Celkem320 h320 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: