Course syllabus PNFT - Financial Markets Business (VŠPP - SS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu:
PNFT
Název česky:
Podnikání na finančních trzích
Název anglicky:
Financial Markets Business
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vyučující:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: