Sylabus predmetu PRT124D - Programming Techniques (VŠPP - SS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Course code:
PRT124D
Course title in Czech:
Programming Techniques
Course title in English:
Programming Techniques
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery:
full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 8/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Name of lecturer:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (supervisor)
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (examiner, lecturer)
Mgr. Martin Trčka (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Lecture/tutorial attendance
26 h
8 h
Seminar attendance
26 h
0 h
Preparation for lectures/tutorials
0 h
34 h
Homework (self-study batches)0 h8 h
Preparation for an exam
52 h
54 h
Total
104 h
104 h
 
Recommended reading:
Basic:
PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0073-1.
KEOGH, J. -- GIANNINI, M. OOP - Objektově orientované programování bez předchozích znalostí: Průvodce pro samouky. Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0973-9.

Recommended:
HEROUT, P. Učebnice jazyka JAVA. České Budějovice: Kopp, 2010. 386 p. ISBN 978-80-7232-398-2.
CHEUNG, K W. Vývojářův kód: poučte se z chyb jiných: pro všechny (pracující s) programátory. 1st ed. Brno: Computer Press, 2013. 200 p. ISBN 978-80-251-3786-4.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 03/09/2020.

Typ výstupu: