Sylabus predmetu BO25_4 - Řízení kvality procesů v obchodě a službách (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: BO25_4
Název česky: Řízení kvality procesů v obchodě a službách
Název anglicky: Quality Management of Business Operations
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vyučující: Ing. Michal Červinka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: