Course syllabus ŘLZD - Řízení lidských zdrojů (VŠPP - SS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu:
ŘLZD
Název česky:
Řízení lidských zdrojů
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Vyučující: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 27. 12. 2019.

Type of output: