Course syllabus IAP135C - Internet Applications and Presentations (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: IAP135C
Course title in Czech: Internet Applications and Presentations
Course title in English: Internet Applications and Presentations
Mode of completion and number of credits: Exam (5 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/3 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 8/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Mgr. Jana Syrovátková
Name of lecturer: Ing. Jan Mach, Ph.D. (examiner, lecturer)
Mgr. Jana Syrovátková (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance26 h26 h
Seminar attendance39 h39 h
Preparation for lectures/tutorials15 h15 h
Homework (self-study batches)20 h20 h
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay36 h36 h
Preparation for an exam20 h20 h
Total156 h156 h
 
Recommended reading:
Basic:
BOUMPHREY FRANK, G C. XHTML průvodce vývojáře. Mobil Media a.s, 2002. 0 ISBN 80-86593-14-2.
STANÍČEK PETR. CSS Kaskádové styly (Kompletní průvodce). Computer Press, 2003. 0 ISBN 80-7226872-4.
LUKE WELLING, L T. PHP a MySQL (Rozvoj webových aplikací ). SoftPress, 2004. 0.

Recommended:
JEFFREY ZELDMAN. Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM, ECMAScript. Computer Press, 2004. 0 ISBN 80-251-0347-1.
KOSEK JIŘÍ. PHP - Tvorba interaktivních internetových aplikací. Podrobný průvodce. Grada Publishing, 1999. 0.
VIESCAS JOHN L., H M J. Myslíme v jazyku SQL-tvorba dotazů. Tiskárny Havlíčkův Brod, 2004. 0.
MUSCIANO CHUCK, K B. HTML a XHTML. Kompletní průvodce. Computer Press, 2002. 0 ISBN 80-7226-407-9.
GEORGE SCHLOSSNAGLE. Pokročilé programování v PHP5. Zoner Press, 2004. 0.
MCLAUGHLIN BRETT. Head Rush Ajax. O´Reilly Media, 2006. 0 ISBN 0-596-10225-9.
DARIE CRISTIAN, B B. -- CHERECHES FILIP, C F. AJAX a PHP - tvoříme interaktivní webové aplikace profesionálně. Zoner Press, 2006. 0.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 04/24/2019.

Type of output: