Course syllabus BIC124D - Business and ICT (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: BIC124D
Course title in Czech: Business and ICT
Course title in English: Business and ICT
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 8/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Ing. Josef Myslín
Name of lecturer: Ing. Petr Beneš (examiner, lecturer)
Ing. Josef Myslín (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance39 h9 h
Preparation for lectures/tutorials20 h21 h
Study of e-learning materials13 h32 h
Homework (self-study batches)0 h12 h
Preparation for an exam32 h30 h
Total104 h104 h
 
Recommended reading:
Basic:
GÁLA, LIBOR, JAN POUR A ZUZANA ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2nd ed. Praha: Grada, 2009. 0 ISBN 978-80-247-2615-1.
BUDIŠ, P. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ŠEDIVÁ, Z. Datové schránky: fungování, doručování, bezpečnost, návody. 1st ed. Olomouc: ANAG, 2010. 287 p. ISBN 80-726-3617-0.
HÜBNER, M. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ČEJP, V. Outsourcing: příručka manažera. 1st ed. Praha: Tate International, 2008. 0 ISBN 978-808-6813-165.

Recommended:
DOSEDĚL, T. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1st ed. Brno: Computer Press, 2004. 190 p. ISBN 80-251-0106-1.
PETERKA, J. -- POUR, J. -- ŠEDIVÁ, Z. Báječný svět elektronického podpisu. 1st ed. Praha: CZ.NIC, 2011. 0 ISBN 978-80-904248-3-8.
HÜBNER, M. -- HŘEBÍKOVÁ, I. -- ČEJP, V. Pohled nejen CIO na informační bezpečnost: příručka manažera. 1st ed. Praha: Tate International, 2012. 160 p. ISBN 978-808-6813-257.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 04/24/2019.

Type of output: