Course syllabus PRT136D - Programming Techniques (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: PRT136D
Course title in Czech: Programming Techniques
Course title in English: Programming Techniques
Mode of completion and number of credits: Exam (6 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 8/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: Mgr. Martin Trčka
Name of lecturer: doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (examiner, lecturer)
Mgr. Martin Trčka (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance26 h8 h
Seminar attendance26 h0 h
Preparation for lectures/tutorials0 h34 h
Homework (self-study batches)0 h8 h
Preparation for an exam52 h54 h
Total104 h104 h
 
Recommended reading:
Basic:
PALETA, P. Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0073-1.
KEOGH, J. -- GIANNINI, M. OOP - Objektově orientované programování bez předchozích znalostí: Průvodce pro samouky. Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0973-9.

Recommended:
HEROUT, P. Učebnice jazyka JAVA. České Budějovice: Kopp, 2010. 386 p. ISBN 978-80-7232-398-2.
CHEUNG, K W. Vývojářův kód: poučte se z chyb jiných: pro všechny (pracující s) programátory. 1st ed. Brno: Computer Press, 2013. 200 p. ISBN 978-80-251-3786-4.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 04/24/2019.

Type of output: