Course syllabus TZP124E - Theory and Rudiments of Law (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: TZP124E
Course title in Czech: Theory and Rudiments of Law
Course title in English: Theory and Rudiments of Law
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (4 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: JUDr. Zdeňka Ponitz
Name of lecturer: JUDr. Zdeňka Ponitz (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance26 h8 h
Preparation for lectures/tutorials0 h22 h
Homework (self-study batches)0 h20 h
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay26 h28 h
Preparation for the end-of-term credit test26 h0 h
Total78 h78 h
 
Recommended reading:
Basic:
ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědného myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 700 p. ISBN 978-80-7380-239-4.
KLÍMA, K. Ústavní právo. 4th ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 790 p. ISBN 978-80-7380-261-5.
GERLOCH, A. Teorie práva. 5th ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 312 p. ISBN 978-80-7380-233-2.

Recommended:
PŘIBÁŇ, J. et al. Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 270 p. ISBN 978-80-7419-045-2.
FILIP, J. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. 4th ed. Brno: Václav Klemm, 2011. 372 p. ISBN 978-80-90408-38-8.
VEČEŘA, M. et al. Teorie práva v příkladech. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 416 p. ISBN 978-80-7357-551-9.


Last modification made by Ing. Monika Bumbová on 08/30/2017.

Type of output: