Course syllabus OBD126D - Protection and save of Datas (VŠPP - Sklad)

     Czech          English          

Course code: OBD126D
Course title in Czech: Protection and save of Datas
Course title in English: Protection and save of Datas
Mode of completion and number of credits: Exam (6 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Name of lecturer: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (supervisor)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance26 h8 h
Seminar attendance26 h0 h
Preparation for lectures/tutorials10 h40 h
Preparation for seminars13 h0 h
Study of e-learning materials15 h26 h
Homework (self-study batches)0 h16 h
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay10 h10 h
Preparation for an exam30 h30 h
Total130 h130 h
 
Recommended reading:
Basic:
PŘIBYL, J. Informační bezpečnost a utajování zpráv. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 0 ISBN 80-01-02863-1.
TOMÁŠ DOSEDĚL. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1st ed. Brmo: Computer Press, 2004. 190 p. ISBN 80-251-0106-1.
KOLEKTIV AUTORŮ. Manuál ICT bezpečnosti. 1st ed. Kladno: VŠMIE, 2013. 200 p.

Recommended:
MCCLURE, S. Hacking bez záhad. Praha: Grada, 2007. 520 p. ISBN 978-80-247-1502-5.
PŘIBYL, J. -- KODL, J. Ochrana dat v informatice. Praha: ČVUT, 1997. 299 p. ISBN 80-01-01664-1.
PFLEEGER, C. -- P., P. -- S., H. Security in Computing.Third edition. Prentice Hall, 2003. 755 p. ISBN 0-13-035548-8.
JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada Publishing, 2007. 288 p. ISBN 978-80-247-1561-2.
ENDORF, C. Detekce a prevence počítačového útoku. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 p. ISBN 80-247-1035-8.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 04/24/2019.

Type of output: