Course syllabus PEI110B - Business Administration for informatics (VŠPP - Sklad)

     Czech          

Kód předmětu: PEI110B
Název česky: Podniková ekonomika pro informatiky
Název anglicky: Business Administration for informatics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Vyučující: Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. (zkoušející)
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (garant)
Ing. Martina Nikolskaja (zkoušející)
Prerekvizity: (PEK113E nebo PEK115E nebo Podniková ekonomika nebo Podniková ekonomika) a (Management nebo Management) a (Marketing I nebo Marketing I. nebo Marketing)
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 29. 5. 2019.

Type of output: