Course syllabus PKR - Podnikavost a kreativita v reklamě (VŠPP - ZS 2018/2019)

     Czech          English          

Kód předmětu:
PKR
Název česky: Podnikavost a kreativita v reklamě
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
PhDr. Lukáš Durda, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.1. Vymezení základních pojmů (dotace 1/2)
2.2. Osobnost podnikavého a kreativního jedince (dotace 1/2)
3.3. Motivace k podnikavosti (dotace 1/2)
4.
4. Ideje a příležitosti (dotace 1/2)
5.
5. Efektuační myšlení (dotace 1/2)
6.
6. Networking (dotace 1/2)
7.7. Kreativita (dotace 1/2)
8.8. Proces kreativity (dotace 1/2)
9.9. Bariéry kreativity (dotace 1/2)
10.10. Rozvoj kreativity (dotace 1/2)
11.
11. Kreativita a reklama (dotace 1/2)
12.
12. Inovační myšlení (dotace 1/2)
13.13. Aktuální témat z praxe (dotace 1/2)
14.14. Rezerva pro motivační a konzultační blok v rámci konzultačního týdne dle OAR (dotace 1/2)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
CASNOCHA, B. -- HOFFMAN, R. Váš osobní startup: připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0056-8.
MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2016-6.
SVĚTLÍK, J. -- MIKULÁŠ, P. -- BAČÍKOVÁ, Z. -- KAČÁNIOVÁ, M. Reklama. Teorie, koncepce, modely. Rzeszow: WSIiZ, 2017. 623 s. ISBN 978-83-64286-71-1.
ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Motiv Press, 2017. ISBN 978-80-87981-23-8.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 11. 12. 2018.

Type of output: