Sylabus predmetu BSE - Bakalářský seminář (VŠPP - Sklad)

     Čeština          

Kód předmětu: BSE
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 6/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Ing. Martina Nikolskaja dne 28. 8. 2018.

Typ výstupu: