Course syllabus PVP4MK - Povinně volitelný předmět IV. (VŠPP - Sklad)

     Czech          

Kód předmětu:
PVP4MK
Název česky:
Povinně volitelný předmět IV.
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Ing. Martina Nikolskaja dne 28. 8. 2018.

Type of output: