Sylabus predmetu PR2 - Právo II (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PR2
Název česky: Právo II
Název anglicky: Law II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
JUDr. Zdeňka Ponitz (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 14. 1. 2019.

Typ výstupu: