Course syllabus AJA213E - English II (VŠPP - SS 2018/2019)

     Czech          

Kód předmětu: AJA213E
Název česky: Anglický jazyk II
Název anglicky: English II
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Petra Ležáková
Vyučující: Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 14. 1. 2019.

Type of output: