Sylabus predmetu MTMP - Metody tvorby mediálních produktů (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          

Kód předmětu:
MTMP
Název česky: Metody tvorby mediálních produktů
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: