Sylabus predmetu IN1 - Informatika I (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: IN1
Název česky: Informatika I
Název anglicky: Informatics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (garant)
Ing. Jan Lešetický, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Jana Syrovátková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: