Sylabus predmetu RKPOS - Řízení kvality procesů v obchodu a službách (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          

Kód předmětu: RKPOS
Název česky:
Řízení kvality procesů v obchodu a službách
Název anglicky:
Process Quality Management in Trade and Services
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Šárka Janků, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 17. 1. 2019.

Typ výstupu: