Sylabus predmetu KMAIP - Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: KMAIP
Název česky: Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání
Název anglicky: Quantitative Methods and Applied Informatics in Entrepreneurship
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
1. Informační systémy v podniku a strategie (architektura) jejich nasazení. Modely efektivnosti.
2. Informační společnost a význam IS pro moderní hospodářský subjekt.
3. Procesní a znalostní management v informačně orientovaném podniku.
4. Informační strategie podniku.
5. Informační systémy pro podporu podnikových procesů (typy, charakteristika a použití)
6. Informační projekty. Řízení projektů IS - model procesního přístupu k řízení projektu
7. Projektový (životní ) cyklus a projektové aktivity v projektech IS
8. Plánování projektu IS
9. Datová základna projektu IS.
10. Metodika projektování IS – konceptuální a technologický model.
11. Metodika řízení projektu IS (význam řízení, objekty řízení, etapy řízení a činnosti v etapách)
12. Organizace projektu IS (produkty a dokumentace projektu IS)
13. Řízení lidských zdrojů v projektech IS
14. Změnová řízení a zajištění kvality v projektech IS
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: