Sylabus predmetu AGP236C - Algoritmy a programování II (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: AGP236C
Název česky: Algoritmy a programování II
Název anglicky: Algorithms and Programming II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Podrobná osnova, texty přednášek i cvičení, literatura, požadavky na zápočet a zkoušku jsou na:
https://java.kokes.cloud
user=cesky heslo=Heslo_1234
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: