Absolventi - výběr roku absolvování

   
Seznamy
   

V následující tabulce zvolte požadovaný rok, pro který chcete vypsat absolventy na dané fakultě. Aktuální období je zvýrazněno tučným písmem.

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

2020
2019

          
          

Pokračovat bez výběru filtru na rok absolvování.