Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Identifikačné číslo: 20025
Univerzitný e-mail: valkova [at] is.vspp.cz
 
Sekretariát - Katedra práva (VŠPP)

     
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Mediace v trestním řízení
Autor:
Mgr. Jarmila Dubová
Pracovisko:
Katedra práva (VŠPP)
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Silvie Rejlek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Mediace v trestním řízení
Abstrakt:
Mediace v trestním řízení je mimoprocesním prvkem restorativní justice, který řeší následky trestného činu mezi pachatelem a poškozeným. Tato diplomová práce charakterizuje mediační činnost, vymezuje proces mediace a zhodnocuje přínos jejich výsledků pro pachatele, oběť a společnost. Cílem práce je prostřednictvím teoretického šetření poskytnout čtenáři ucelený pohled na tento způsob řešení konfliktu mezi poškozeným a pachatelem trestného činu, jenž je realizován kvalifikovanou institucí - Probační a mediační službou České republiky. Výsledky mediace se významným způsobem promítají do rozhodování trestních věcí a umožňují aplikaci odklonů a alternativních sankcí, kterým je věnována pozornost v samostatných kapitolách. Teoretické šetření ukazuje, že přes všechny klady, které mediace přináší, má uplatňování tohoto postupu mimosoudního řešení trestních věcí klesající tendenci oproti letům předešlým. Slabá stránka je spatřována v procesní oblasti. Naději a pozitivní změny pro častější uplatňování tohoto restorativního nástroje snad přinese očekávaná novela trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o Probační a mediační službě.
Kľúčové slová:
mediace v trestním řízení, odklon, restorativní justice, mediátor, alternativní tresty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. JUDr. Helena Válková, CSc..