Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh implementace aktuální verze normy ISO 9001 do stávajícího systému řízení kvality ve společnosti Kovona system a.s.
Autor: Bc. Denis Pieszka
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh implementace aktuální verze normy ISO 9001 do stávajícího systému řízení kvality ve společnosti Kovona system a.s.
Abstrakt:Bakalářská práce se zaobírá implementaci aktuální verze normy ISO 9001 do společnosti Kovona System, a.s. Cílem této práce je konfrontace původní a aktualizované verze normy ISO 9001 a následně poukázat na jejich odlišnosti a zpracovat koncepci hmatatelné metody pro uplatnění připravované normy a zvážit výhody možných změn k řízení organizace. Teoretická část práce bude poukazovat na primární náhled pojetí kvality s přístupem k QMS, společně se současnými koncepcemi v oblasti managementu kvality. Dále budou popsány systémy managementu kvality podle ISO. Práce dále poukazuje na změny ak-tualizované normy ISO 9001:2015. Praktická část pojednává o základním seznámení šetřené společnosti a analyzuje její stávající situaci v oblasti QMS. Na základě závěrů z auditorských zpráv a analýz spoko-jenosti zákazníků za období od roku 2012 po současnost připravuje doporučení a návrhy s cílem zlepšit firemní procesy.
Kľúčové slová:Kvalita, QMS, ISO 9001, ISO 9001:2015

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..