Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

Kontakty
     
Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Možnosti uplatnění moderních metod řízení kvality v podmínkách průmyslové praxe
Autor: Ing. Jaroslav Tuček
Pracovisko:
Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Možnosti uplatnění moderních metod řízení kvality v podmínkách průmyslové praxe
Abstrakt:
Základním nástrojem pro dosahování vyšší kvality ve výrobě je prevence chyb. Nutností jejich prevence je jejich identifikace. Jednou z nejpoužívanějších metod pro systematické odhalovaní chyb je v této oblasti analytická metoda FMEA. Princip metody spočívá ve zjišťování způsobů vzniku vad, odhalování jejich příčin a následků a následném stanovení nápravných opatření. Hlavní náplní této práce je identifikace možných vad v průmyslovém prostředí kovárenské výroby.
Kľúčové slová:
Aplikace metody FMEA, analýza systému řízení kvality , toku materiálu v průmyslovém podniku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..