Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikační číslo: 20028
Univerzitní e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
Autor: Ing. Vilém Procházka
Pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému managementu kvality ISO 9001:2015 a systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 do konkrétní malé B2B softwarové firmy. Teoretická část zkoumá specifické provozní aspekty dané firmy a předvídá očekáváné přínosy projektu implementace vybraných norem managementu kvality a bezpečnosti informací. Dále práce zkoumá smysl a cíle jednotlivých požadavků těchto no-rem. V praktické části diplomové práce jsou požadavky navázány na metodiky a nástroje ma-nagementu vhodné pro specifika dané firmy za účelem návrhu plánu implementace. Kde je to možné, návrh řeší kompatibilní požadavky obou implementovaných norem najednou. V závěru práce je předvedena konkrétní implementace vybraných částí návrhu.
Klíčová slova:ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, malá firma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..