Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Contacts     Lesson     Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation of management system standards in a small B2B company
Written by (author): Ing. Vilém Procházka
Department: Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Opponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zavádění standardů systému řízení do malé B2B firmy
Summary:Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému managementu kvality ISO 9001:2015 a systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 do konkrétní malé B2B softwarové firmy. Teoretická část zkoumá specifické provozní aspekty dané firmy a předvídá očekáváné přínosy projektu implementace vybraných norem managementu kvality a bezpečnosti informací. Dále práce zkoumá smysl a cíle jednotlivých požadavků těchto no-rem. V praktické části diplomové práce jsou požadavky navázány na metodiky a nástroje ma-nagementu vhodné pro specifika dané firmy za účelem návrhu plánu implementace. Kde je to možné, návrh řeší kompatibilní požadavky obou implementovaných norem najednou. V závěru práce je předvedena konkrétní implementace vybraných částí návrhu.
Key words:ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, malá firma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..