Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

     
     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Age management a jeho možnosti využití v konkrétní praxi
Autor: Ing. Jiří Šťastný
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Age management a jeho možnosti využití v konkrétní praxi
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na manažerské možnosti mladých důstojníků (manažerů) s nástupem na nové pracoviště s ohledem na generační rozdíly, odlišné zkušenosti, rodinné zázemí, spole-čenské postavení a znalosti. Cílem práce je najít efektivní komunikační kanály jak s podřízenými, tak nadřízenými, a odstranit komunikační a informační šumy. Práce vychází z teoretických východisek, zohledňujících personální a organizační změny ve vojenském sek-toru během profesionalizace Armády České republiky v roce 2005. Praktická část práce využí-vá formu dotazníkového šetření, řízených rozhovorů s konkrétními vojáky, a metodu S.W.O.T. analýzy. Na základě šetření pak bylo zjištěno, že generační rozdíly, odlišné zkuše-nosti, rodinné zázemí, společenské postavení a znalosti lze řešit formou aktivního vedení zaměstnání, trávení času s podřízenými jak v pracovním prostředí, tak mimo toto prostředí, větší participace nižšího managementu na rozhodovacím procesu a neustálým sběrem infor-mací z předpisů, zákonů, a od zkušených vojáků.
Kľúčové slová:
Age management, Vojenský leadership, Vojenský management, Armáda České republiky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..