Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interpretace vybraných prvků Soustavy řízení Baťa v podmínkách podnikové praxe ve VOP CZ, s.p.
Autor: Ing. Tadeáš Koval
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Interpretace vybraných prvků Soustavy řízení Baťa v podmínkách podnikové praxe ve VOP CZ, s.p.
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na oblast systémů řízení kvality a konceptu Soustavy řízení Baťa. Na základě teoretických východisek a vhodné metodologie je analyzován současný stan řízení kvality a procesního řízení ve firmě VOP CZ, s.p. a výsledky porovnány s vybranými prvky Soustavy řízení Baťa. Zjištěné poznatky jsou prezentovány formou SWOT analýzy a práce na základě poznatků zjištěných rozhovory a studiem interních materiálů podniku jsou prezentovány návrhy na implementování prvků inspirovaných Baťovou soustavou řízení a dílčí doporučení.
Kľúčové slová:Soustavy řízení Baťa, certifikace, EMS, ISO 9001, plánování výroby, procesní řízení, řízení kvality, řízení výroby, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..