Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

     
     Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Customer Satisfaction and Employee Satisfaction Measurement in Česká spořitelna, a. s.
Written by (author): Ing. Hana Zezulková, DiS.
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Opponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců v prostředí České spořitelny, a. s.
Summary:
Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza způsobů, forem a postupů používaných pro získávání zpětné vazby od zákazníků a zaměstnanců konkrétní společnosti. První část diplomové práce se zaměřuje na teoretický výklad a vymezení základních pojmů a definic z této oblasti. Dále řeší teoretické postupy, které lze efektivně využít pro měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Praktická část se věnuje využití těchto teoretických znalostí a popisuje současnou situaci. Jsou zde rozepsány metody, které Česká spořitelna využívá. K těmto metodám jsou doplněny návrhy a postupy pro efektivnější formy získání této zpětné vazby. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální stav a navrhnout optimalizace, které by banka mohla efektivně využít a aplikovat do praxe.
Key words:
zaměstnanec, spokojenost, zákazník, loajalita, metody měření, Česká spořitelna, a.s.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..