Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém řízení a správy znalostí je předpokladem dosažení vyšší prosperity organizace poskytující služby
Autor: Ing. Barbora Soukupová
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Systém řízení a správy znalostí je předpokladem dosažení vyšší prosperity organizace poskytující služby
Abstrakt:Tématem této diplomové práce je Systém řízení a správy znalostí předpokladem k dosažení vyšší prosperity organizace poskytující služby. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmy znalosti a dovednosti, správy znalostí, jejich definicí, významem a řízením v dané organizaci. Praktická část se zabývá aplikací a procesem správy znalostí v organizaci. Cílem práce je analýza stávajícího systému řízení organizace prostřednictvím znalostí jejich pracovníků. Tato analýza bude učiněna na základě studia vnitropodnikových dokumentů, jejich zpřístupnění s možností komparace a vyhodnocením dat, a konečně informací poskytnutých ze strany vedení společnosti. Práce ve svém důsledku poukázala na nedostatky v oblasti tří zkoumaných oblastí systému a procesů správy znalostí, kterým je zapotřebí v budoucnu věnovat zvýšenou pozornost.
Kľúčové slová:znalosti, řízení znalostí a dovedností, správa znalostí, procesní řízení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..