Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace podnikového managementu v prostředí konkrétní společnosti v oblasti logistiky
Autor: Ing. Irena Prokopová, BA
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace podnikového managementu v prostředí konkrétní společnosti v oblasti logistiky
Abstrakt:Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení systému řízení kvality ve společnosti DACHSER s.r.o. Břeclav prostřednictvím studiem získaných vědomostí a informací tak, aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity firmy. V první části jsem vysvětlila základní pojmy, které souvisí s problematikou řízení kvality. Stěžejní teoretickou částí je management kvality, jeho zásady a koncepce. Ve druhé části práce jsem popsala firmu, její historii, vývoj a činnosti, kterými se v současné době zabývá. Následně jsem se zaměřila na analýzu současného stavu managementu řízení kvality ve společnosti a zpracováním návrhů na jeho zlepšení. Na základě analýzy všech poskytnutých materiálů, informací a rozhovorů se zainteresovanými pracovníky a vrcholovým vedením jsem firmě navrhla další celní certifikaci včetně jejího po-stupu. Dále jsem vedoucím pracovníkům zpracovala návrh na odstranění nedostatků v jejich práci.
Kľúčové slová:řízení kvality, QMS, BOZP, ISO, AEO

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..