Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikační číslo: 20028
Univerzitní e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

Kontakty          Vedené práce     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Autor:
Ing. Pavel Klusáček
Pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu podstaty úspěchu Baťovy soustavy řízení (BSŘ). V teoretické části se zaměřuje nejprve na popis Baťova systému řízení jako živého organismu, který není řízen příkazy a směrnicemi, ale užitečným posláním v podobě služby veřejnosti. To vytváří kulturu uvolňující a maximalizující lidský potenciál. Podstatou BSŘ a všech úspěšných podnikových kultur je vytvoření podniku jako společenského systému, který buduje člověka. Člověk potom angažovaně buduje podnik. Z toho vyplývají základní principy BSŘ. To je služba veřejnosti, pochopení a využívání zájmů spolupracovníků a princip spolupodnikání, kterých se tato práce dotýká. V praktické části je provedena vnitřní analýza malého stavebního podniku a porovnání jejích výsledků s parametry BSŘ. Shrnutím výsledků je popis silných a slabých stránek organizace, jejichž zhodnocení vede k návrhu konkrétních opatření a cílů rozvoje organizace. Navrhované cíle rozvoje se týkají vnitrofiremní komunikace, zavedení samosprávy středisek, měření výkonnosti a vnitřní srovnávání, podíly na zisku, vzdělávání a pořádek.
Klíčová slova:
Baťova soustava řízení, služba veřejnosti, rysy podnikových kultur, úspěch podnikání