Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

Contacts          Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Possibilities of use of selected principles of the Bata s management system in terms of concrete construction company
Written by (author):
Department:
Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Opponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Summary:
Práce se zaměřuje na analýzu podstaty úspěchu Baťovy soustavy řízení (BSŘ). V teoretické části se zaměřuje nejprve na popis Baťova systému řízení jako živého organismu, který není řízen příkazy a směrnicemi, ale užitečným posláním v podobě služby veřejnosti. To vytváří kulturu uvolňující a maximalizující lidský potenciál. Podstatou BSŘ a všech úspěšných podnikových kultur je vytvoření podniku jako společenského systému, který buduje člověka. Člověk potom angažovaně buduje podnik. Z toho vyplývají základní principy BSŘ. To je služba veřejnosti, pochopení a využívání zájmů spolupracovníků a princip spolupodnikání, kterých se tato práce dotýká. V praktické části je provedena vnitřní analýza malého stavebního podniku a porovnání jejích výsledků s parametry BSŘ. Shrnutím výsledků je popis silných a slabých stránek organizace, jejichž zhodnocení vede k návrhu konkrétních opatření a cílů rozvoje organizace. Navrhované cíle rozvoje se týkají vnitrofiremní komunikace, zavedení samosprávy středisek, měření výkonnosti a vnitřní srovnávání, podíly na zisku, vzdělávání a pořádek.
Key words:Baťova soustava řízení, služba veřejnosti, rysy podnikových kultur, úspěch podnikání