Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

     Výučba     
Vedené práce
     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Možnosti uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení v podmínkách konkrétní stavební firmy
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu podstaty úspěchu Baťovy soustavy řízení (BSŘ). V teoretické části se zaměřuje nejprve na popis Baťova systému řízení jako živého organismu, který není řízen příkazy a směrnicemi, ale užitečným posláním v podobě služby veřejnosti. To vytváří kulturu uvolňující a maximalizující lidský potenciál. Podstatou BSŘ a všech úspěšných podnikových kultur je vytvoření podniku jako společenského systému, který buduje člověka. Člověk potom angažovaně buduje podnik. Z toho vyplývají základní principy BSŘ. To je služba veřejnosti, pochopení a využívání zájmů spolupracovníků a princip spolupodnikání, kterých se tato práce dotýká. V praktické části je provedena vnitřní analýza malého stavebního podniku a porovnání jejích výsledků s parametry BSŘ. Shrnutím výsledků je popis silných a slabých stránek organizace, jejichž zhodnocení vede k návrhu konkrétních opatření a cílů rozvoje organizace. Navrhované cíle rozvoje se týkají vnitrofiremní komunikace, zavedení samosprávy středisek, měření výkonnosti a vnitřní srovnávání, podíly na zisku, vzdělávání a pořádek.
Kľúčové slová:
Baťova soustava řízení, služba veřejnosti, rysy podnikových kultur, úspěch podnikání