Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Contacts     Lesson     Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:CSR in management companies Bosch Rexroth s .r.o.
Written by (author): Ing. Roman Jurda
Department: Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Opponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:CSR v řízení společnosti Bosch Rexroth s r.o.
Summary:Obsahem diplomové práce bude analýza současného stavu společenské odpovědnosti v konkrétní společnosti, kde bude kladen důraz na zlepšení stávající situace v oblasti CSR s konkrétním zaměřením, zejména na motivační systém, odměňování a systém zaměstnaneckých benefitů v prostředí konkrétní společnosti průmyslového typu. Cílem je příprava návrhu ke vstupu společnosti do soutěže Cena hejtmana MSK za CSR za rok 2016. K analýze současné situace bude zvolena metoda proformy dotazníků, která dle potřeby a možnosti bude doplněna strukturovanými rozhovory s vybranými pracovníky společnosti. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení ekonomické oblasti, sociální oblasti a environmentální oblasti CSR a také na systém odměňování, zaměstnaneckých benefitů a v případě nedostatků na navržení jednotlivých doporučení, která v konceptu CSR podniku chybí.
Key words:společenská odpovědnost, odměňování, zaměstnanecké benefity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..