Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikačné číslo: 20028
Univerzitný e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Autor: Ing. Jiří Hos
Pracovisko: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Interní audity QMS- analýza neshod a návrhy na jejich řešení v prostředí praxe
Abstrakt:Diplomová práce je věnována analýze neshod zjištěných na základě provedených interních auditů společnosti Femont Opava s.r.o. v období let 2018 a 2019. Teoretická část obsahuje seznámení se s oblastí systému managementu kvality a její historií. Jsou uvedeny integrace systému managementu a základní principy či koncepce managementu kvality. Teoretická část dále obsahuje definici vybraných pojmů managementu kvality, metody vedoucí ke zlepšování managementu kvality a způsoby certifikace a auditování. Autor na základě vybraných metodologických východisek, analýzy dokumentace a strukturovaných rozhovorů v praktické části nejprve představuje zkoumaný podnik a popisuje již identifikované neshody a procesy, jež vedly k jejich odstranění. Autor u vybraných ne-shod navrhuje možné způsoby jejich odstranění a doporučuje preventivní opatření pro snížení počtu nalezených neshod do budoucna.
Kľúčové slová:kvalita, audit, neshoda, certifikace, analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..