Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Contacts     Lesson     Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Value Added as a Competitiveness Tool of Mercure Ostrava Center Hotel in the Market
Written by (author): Ing. Ondřej Jančár, DiS.
Department: Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Opponent:Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přidaná hodnota jako nástroj konkurenceschopnosti hotelu Mercure Ostrava Center na trhu
Summary:Tato diplomová práce se zabývá přidanou hodnotou jako nástrojem konku-renceschopnosti hotelu Mercure Ostrava Center na trhu. Cílem diplomové práce je pro-střednictvím identifikace přidané hodnoty v hotelových službách a na základě dostup-ných teoretických poznatků a zhodnocení stávajících procesů v konkrétní praxi navrh-nout taková řešení, která by napomohla zvýšit konkurenceschopnost hotelu Mercure Ostrava Center na současném trhu. Mezi použité metody výzkumu se řadí pozorování, analýza, rozhovory a elektronické dotazování formou e-mailu. Závěrem této diplomové práce jsou vyjmenovány návrhy a doporučení, které se především zaměřují na zlepšení procesů, zvýšení kvality a portfolia služeb hotelu. Pokud hotel vezme v úvahu návrhy a doporučení, může vytvářet konkrétní přidanou hodnotu a být konkurenceschopnější na trhu.
Key words:přidaná hodnota, konkurenceschopnost, trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..