Persons at VŠPP

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identification number: 20028
University e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

     
     
Supervised theses     
Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Motivation programs in a particular company, measuring efficiency with suggestions for improvement
Written by (author):
Bc. Lucie Pavelková
Department: Katedra marketingu (VŠPP)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Motivační programy v konkrétní firmě, měření účinnosti s návrhy na zlepšení
Summary:V této diplomové práci se autorka zaobírá problematikou motivace a motivačních programů ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je na základě výsledků šetření předložit návrhy možných způsobů řešení vedoucích ke zlepšení současného stavu motivace v šetřené společnosti. K dosažení cíle bylo použito dotazníkové šetření, rozhovor s personalistkou společnosti a studie webových stránek a brožur o společnosti. Výzkum byl proveden ve společnosti Armatury Group a.s. se sídlem v Dolním Benešově. Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že zaměstnancům společnosti ke zvýšení jejich pracovní motivace a zvýšení jejich spokojenosti v zaměstnání přispěje především změna zaměstnaneckých benefitů dle jejich požadavků a přání.
Key words:
motivace, motivační programy, zaměstnanecké benefity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..