Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Identifikační číslo: 20028
Univerzitní e-mail: petrikovar [at] is.vspp.cz
 

     
Výuka
     
Vedené práce
     
Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společnost Applus pohledem spokojenosti konečného zákazníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s
Autor:
Bc. Patrik Chruňák
Pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společnost Applus pohledem spokojenosti konečného zákazníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s
Abstrakt:
Měření spokojenosti zákazníků je jedním z důležitých faktorů v současném rozvoji naší společnosti. Poskytování ohromujících služeb znamená vytvářet pozitivní zážitky pro kaž- dého zákazníka, a to také znamená hledat příležitosti unikátními a nečekanými způsoby pomocí klíčových faktorů jenž mají vliv na spokojenost zákazníka vedoucích k jeho opakovaným náku- pům. Souvislost mezi spojeností zákazníka a ziskovosti společností je zmiňována v mnohé od- borné literatuře. Je třeba si uvědomit, že zákazník má vždy pravdu a je důležitým zdrojem kvali- tativních efektů, které je obtížné vyhodnotit. Podaří-li se to, pak můžeme říci, že úspěch a efekti- vita společnosti je zajištěna. Cílem této diplomové práce je zjištění, zhodnocení dané situace a zkoumání jednotlivých aspektů, které ovlivňují spokojenost se společností Applus.
Klíčová slova:
Kvalita, Spokojenost, Zákazník, Hodnocení, Loajalita, Hodnocení spokojenosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Růžena Petříková, CSc..