Ľudia na VŠPP

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Identifikačné číslo: 20040
Univerzitný e-mail: jankus [at] is.vspp.cz
 
Učitelka - Katedra marketingu (VŠPP)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     
Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na VŠPP.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Šimon Adamec, DiS.
Vedení firmy na bázi principů SŘB (Systém řízení Baťa)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Barbora Bohumská
SŘB (Soustava řízení Baťa) - význam pro současné podnikatelské prostředí.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Aleš Burakowski
Nastavení procesu vzdělávání a rozvoj odbornosti pracovníků v Dopravním podniku Ostrava, a.s. - metodika a program
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jiří Cimala
Motivace zaměstnanců v ArcelorMittal Ostrava a.s.
október 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Radomír Dušek
Příprava společnosti DELGA s.r.o. na Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Dvořáková
Porovnání úrovně motivačních programů dvou firem s odlišným výrobním programem
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Natálie Gebauerová
Motivace zaměstnanců ve strojírenské firmě GMC tech. s.r.o.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Hanáková
Využití vybraných prvků Soustavy řízení Baťa (SŘB) v prostředí realitní kanceláře
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Michaela Herejková, DiS.
Podnikatelský záměr zařízení pro předškolní děti s prvky vybraných principů CSR
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Lenka Hojačová
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Hrbáč
Moderní formy motivace ve vybrané společnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Monika Janišová
Baťův systém řízení v současném podnikatelském prostředí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Zuzana Jirků, DiS.
Aktualizace BRC systému ve firmě Moravia Lacto
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Jiřina Jiroušková
Implementace filosofie CSR v konkrétní firmě
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Sandra Jiřiková
Uplatnění vybraných principů Baťovy soustavy řízení (BSŘ) v malých a středních podnicích
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natálie Juráková
Motivační programy jako součást procesu snižování fluktuace zaměstnanců v obchodní firmě
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Zdenek Juřica
Návrh motivačního programu pro management firmy SCHOTT CR, a.s.
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Markéta Karasová
Vedení týmu a metody týmové práce ve stavební společnosti
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Karasová, DiS.
Excelence firiem – filozofia neustáleho zlepšovania cestou zvyšovania spokojnosti všetkých zainteresovaných strán
december 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Karasová, DiS.
Koncepce CSR (Corporate Social Responsibility) - cesta k zodpovednej firme
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Kaša
Řízení firmy podle ČSN EN ISO 9001:2016
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kostelecká
Možnosti využití prvků soustavy řízení Baťa v konkrétním podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kozel, DiS.
Implementace principů CSR (Společenská odpovědnost firem) do systému řízení podniku JuBo Jeseník s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Pavel Král, DiS.
Využití Soustavy řízení Baťa ve velké obchodní společnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Levý
Manažérska koncepcia spoločnosti Šedý lev s.r.o na báze sociálneho princípu Spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Kateřina Linhartová
Návrh motivačního programu s pozitivním dopadem na zvýšení spokojenosti zaměstnanců v konkrétní firmě
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Megelová, DiS.
Zavedení systému managementu kvality procesním přístupem
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marta Měřinská
Praktické využití metod týmové práce v konkrétní firmě
december 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marta Měřinská
Vliv teambuildingu na vnitrofiremní komunikaci
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Milan Mička, DiS.
Optimalizace procesů ve firmě H.R.G., s.r.o.
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabina Miranová
Vliv úrovně motivačních programů na produktivitu a loajalitu pracovníků konkrétní firmy v oboru automobilového průmyslu.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvie Novotná
Motivace zaměstnanců jako součást procesu jejich stabilizace v průmyslovém podniku.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvie Novotná
Motivační program jako součást procesu stabilizace pracovníků v realitní společnosti.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Simona Petzuchová, DiS.
Motivační program jako jedna z podmínek znalostní společnosti
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lan Anh Phanová
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Portlík
Motivace - nedílná součást vedení lidí v podniku se zaměřením na strojní výrobu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Radim Pospěch
Aplikace vybraného principu Soustavy řízení Baťa do prostředí konkrétní firmy
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Henrieta Privarčáková
Budovanie novej značky v obore odevného priemyslu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Josef Rojšl, MBA
Soustava řízení Baťa - česká cesta zvýšení konkurenceschopnosti firem na trhu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Rýpar
Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj - příprava sebehodnotící zprávy společnosti Amway
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petra Sartorisová
Soustava řízení Baťa - možnosti využití v současné podnikové praxi
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Olga Sekerášová
Nastavení systému managementu kvality zdravotnické laboratoře podle normy ISO 15189
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yveta Sklusalová
Implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 - "Systémy managementu kvality - Požadavky" ve zdravotnickém zařízení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Soukalová
Společenská odpovědnost holdingové společnosti Albert hypermarket Nový Jičín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nikola Stará
Motivace zaměstnanců v konkrétní společnosti
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. David Strakoš
Systém řízení kvality-implementace norem řady ISO 9000 ve vybrané společnosti Baumann Springs s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Věra Šlachtová, DiS.
Odpovědné chování společnosti České dráhy, a. s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kateřina Šrůtková, DiS.
Fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Šťastný, DiS.
CRM - Řízení vztahů se zákazníkem ve výrobním podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Tajovská
Implementace požadavků normy ČSN ISO 9001:2016 do stávajícího systému řízení firmy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Tofelová
Motivace pracovníků ve firmě ZAGO s. r. o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Toman
Identifikace procesů a měřitelnost výkonu v konkrétní společnosti
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Tyrnová
Problematika obsazování technických pozic ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Ušiak
Spokojenost zaměstnanců v konkrétním útvaru sektoru ozbrojených složek
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Martin Vank
Hodnocení výkonnosti a procesu komunikace u zaměstnanců firmy Centrum Moravia Sever s.r.o.
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Klára Veselá
Motivace – nedílná součást vedení lidí v hotelovém resortu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvie Vilišová
Současný leadership vzdělávání na bázi Soustavy řízení Baťa
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucie Voglová, DiS.
Firemní kultura v M§M realitách
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Žaneta Žáková
SŘB (Soustava řízení Baťa) - význam pro současné podnikatelské prostředí.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Želonka, DiS.
Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
december 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Žídková
Společenská odpovědnost firem (CSR) – význam a prospěch v oblasti poskytování služeb
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná