Lidé na VŠPP

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Petra Burianová
Identifikační číslo: 20058
Univerzitní e-mail: burianova [at] is.vspp.cz
 

Kontakty          
Vedené práce
     
Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na VŠPP.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdy
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Mgr. Roman Body
Trestné činy spojené s užíváním návykové látky
červen 2018
Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je odevzdánaBP
Autor: Pavel Fiala
Nutná obrana
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Ondřej Jablonský
Nutná obrana
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Mgr. Michaela Jelínková
Daňové trestné činy
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martina Jenčková
Trestné činy páchané mladistvými pachateli
červen 2021Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Mgr. Tereza Jungbauerová
Právní ochrana matky a lidského plodu
září 2019Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Jakub Kohout
Probační a mediační služba
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Vladimír Kollátor
Okolnosti vylučující protiprávnost
červen 2021
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Mgr. Jitka Kopáčová
Výpověď svědka v trestním řízení
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Mgr. Veronika Kotláriková
Majetkové trestné činy se zaměřením na trestný čin podvodu
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Eliška Maršíková
Vliv Norimberského tribunálu na vývoj mezinárodního trestního práva
červen 2021
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Klára Mervartová
Domácí násilí
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Mgr. Ing. Ivana Nováková
Trestní odpovědnost právnických osob v kontextu finanční instituce
září 2018Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Vojtěch Pavelek
Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
červen 2019
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: David Stefan Schostok
Podmíněné propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody
září 2019
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Karolína Smékalová
Trestné činy proti životu
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Markéta Sušanková
Oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - právní a psychologické  hledisko
červen 2018
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Zbyněk Štěpánek
Domácí vězení
srpen 2019
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mgr. Růžena Vaňková
Oběť trestného činu
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Anastasia-Emanuela Vymětalová
Právní ochrana matky a lidského plodu
červen 2021
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována